Tìm hiểu ngay

Tham gia cùng Master Media Academy!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Nguyễn Minh Phượng

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
3D Game & Animation

Vũ Đức Minh

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
Digital Film

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
3D Game & Animation

Nguyễn Huy Tuấn

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
Graphic Design

Hồ Đăng Dương

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
Digital Film

Đào Trà My

Đồ án cuối kỳ chuyên ngành
Graphic Design

Đăng ký nhận tư vấn thôi nào!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ
NHẬN TƯ VẤN